• Filmografia
Filmy w projekcie:
1935 - RAPSODIA BAŁTYKU (Jędruś, syn Zygmunta i Ewy)
1936 - JEGO WIELKA MIŁOŚĆ (Jaś, syn Kurczków)
1936 - BOHATEROWIE SYBIRU (Zosia, córka Stefana i Janki)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ