Strona główna / Baza filmów / Osoby / Petersile Franciszek

Aktor, reżyser filmów dokumentalnych, producent filmowy
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1929 - HALKA
1933 - JEGO EKSCELENCJA SUBIEKT (znajomy Zygmunta Krachta)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ