PREZENTACJA PROJEKTU NITROFILM NA POSIEDZENIU GRUPY EKSPERTÓW DO SPRAW FILMU W BRUKSELI
Dodano: 18.10.2010

15 października 2010 r. w siedzibie belgijskiej Kinoteki odbyło się posiedzenie grupy ekspertów do spraw filmu (Cinema Expert Group/Subgroup Film Heritage) zorganizowane przez Komisję Europejską (Information Society and Media Directorate - General).

W trakcie spotkania dyrektor Filmoteki Narodowej przedstawił projekt NITROFILM realizowany dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PREZENTACJA PROJEKTU NITROFILM (pdf) >>>


Jest to, jak się okazało, jedyny w Europie projekt tego rodzaju, który uzyskał wsparcie z funduszy strukturalnych. W czasie dyskusji, po prezentacji, bardzo pozytywnie oceniono stosowane przez Filmotekę rozwiązania technologiczne, wyprzedzające bieżące oczekiwania rynku (w tym digitalizację oraz rekonstrukcję 4K). Wyrażono także zainteresowanie wymianą doświadczeń oraz dobrych praktyk, w tym związanych z technologią oraz organizacją projektu.
 

 Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ