DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W ILUZJONIE!
Dodano: 24.04.2014

Już 10 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w stołecznym Iluzjonie, których główną atrakcją będzie poznanie od kulis unijnego projektu NITROFILM, realizowanego przez Filmotekę Narodową.

W programie Dni, które potrwają w godzinach 10:00-13:00, znalazły się niezwykle interesujące NITROLekcje, czyli propozycja dla dzieci i młodzieży, interesujących się kinem.

NITROLekcje to inicjatywa specjalistów z Filmoteki Narodowej, pracujących na co dzień przy projekcie NITROFILM – Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie. Konserwatorki taśmy razem z filmografem przybliżają uczniom, studentom oraz starszym miłośnikom kinematografii tajniki cyfryzacji i rekonstrukcji filmowej. Opowiadają też szerzej o projekcie NITROFILM, który zajmuje się ratowaniem przedwojennych polskich filmów.

Każda NITROLekcja jest wyjątkową okazją do zaprezentowania rodzajów zniszczeń i degradacji taśmy, z którymi na co dzień walczą konserwatorzy. Prezentujemy, w jaki sposób z kilku niekompletnych kopii składamy jeden film i na jakie błędy najbardziej trzeba uważać przy rekonstrukcji. Opowiadamy również o dylematach i sporach jak należy restaurować zabytek filmowy.

Zapraszamy również na pokaz odrestaurowanego cyfrowo, przedwojennego filmu „Będzie lepiej” Michała Waszyńskiego. Seans to niepowtarzalna okazja obejrzenia gwiazd legendarnej Wesołej Lwowskiej Fali, niezwykle popularnej (6 milionów słuchaczy!) radiowej audycji, w której skupiło się wszystko to, co w kulturze i tradycji Lwowa było najbardziej niezwykłe i wyjątkowe. Dodatkowym atutem filmu jest muzyka Henryka Warsa, jednego z najlepszych kompozytorów muzyki filmowej I połowy XX wieku. Na ekranie: Loda Niemirzanka, Kazimierz Wajda, Henryk Vogelfanger, Aleksander Żabczyński czy Antoni Gertner.

Więcej o filmie:

http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:pl/filmy/film_info/6/b-dzie-lepiej.html
WSTĘP WOLNY!
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie kina.Nie prowadzimy rezerwacji biletów na to wydarzenie.


Zapraszamy!

www.10latwue.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REDAKCJĘ I KOREKTĘ PUBLIKACJI
Dodano: 15.04.2014

Filmoteka Narodowa zleci wykonanie prac związanych z redakcją językowo-stylistyczną oraz korektą publikacji zawierającej materiały z konferencji „Nowe źródło historii. Cyfra a oryginał” z dn. 28 i 29 listopada 2013 r. w Warszawie w kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej.

Zakres prac: redakcja językowo-stylistyczna oraz korekta publikacji.

Zakres publikacji: ok. 270 tyś. znaków – 150 stron.

Termin realizacji: do 10 maja 2014 r.

Przewidywana forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Oferty zawierające wycenę brutto (cv mile widziane) prosimy nadsyłać do 21 kwietnia 2014 r., na adres: aolszowska@fn.org.pl lub osobiście na adres: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, Warszawaz dopiskiem: oferta-publikacja naukowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE RECENZJI PUBLIKACJI
Dodano: 11.04.2014

Filmoteka Narodowa zleci wykonanie prac związanych z recenzją merytoryczną publikacji zawierającej materiały z konferencji „Nowe źródło historii. Cyfra a oryginał” z dn. 28 i 29 listopada 2013 r. w Warszawie w kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej.

Zakres prac: recenzja zawartości merytorycznej publikacji na podstawie materiałów przedłożonych przez Zamawiającego.

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2014 r.

Przewidywana forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Oferty zawierające wycenę brutto wraz z dorobkiem naukowym z ostatnich 5 lat, prosimy nadsyłać do 17 kwietnia 2014 r., na adres: aolszowska@fn.org.pl lub osobiście na adres: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, Warszawaz dopiskiem: oferta-publikacja naukowa.

 


 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy tablicy pamiątkowej z montażem
Dodano: 10.04.2014

Filmoteka Narodowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy tablicy pamiątkowej wraz z montażem dot. projektu pn. „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”.

Tablica pamiątkowa musi zostać wykonana zgodnie ze wszystkimi aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji obowiązującymi dla Programu Infrastruktura i Środowisko dostępnymi na stronie www.pois.gov.pl.

Zgodnie z w/w wytycznymi tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy:

a) emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ – powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy,

b) tytuł projektu,

c) logo beneficjenta,

d) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt (należy wstawić tytuł projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności (lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”.

Zaleca się, aby tablica była wykonana z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne.

Wymiary tablicy pamiątkowej: 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość).

Termin realizacji: do 30.05.2014 r.

Miejsce realizacji: Filmoteka Narodowa, Warszawa, ul. Chełmska 21

Oferty, zawierające:

- kwotę netto i brutto

- datę ważności oferty

prosimy wysyłać mailowo na adres aolszowska@fn.org.pl lub osobiście na adres: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, Warszawa do dnia 25.04.2014 r.           

 The Website is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
within the framework of the Operational Programme – Infrastructure and Environment.