Strona główna / O projekcie / Pracownia Restauracji Taśmy Filmowej

Na początku grudnia 2008 r. Filmotece Narodowej przybyła nowa specjalistyczna pracownia  - Zespół Restauracji Taśmy Filmowej. Zlokalizowana w Archiwum Chełmska, powstała z myślą o cyfrowym ratowaniu najstarszych zabytków polskiej kinematografii. Jej budowa pochłonęła blisko milion złotych, z czego 390 tysięcy – na zakup specjalistycznego wyposażenia i oprogramowania do restauracji obrazu filmowego – Filmoteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego".

Na początku grudnia 2008 zostali przyjęci pierwsi graficy do przeszkolenia na dwóch stacjach graficznych.

 

     
         
     
         

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ