Strona główna / NitroAkcja / NITROLekcje

NITROLekcje to inicjatywa specjalistów z Filmoteki Narodowej, pracujących na co dzień przy projekcie NITROFILM – Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie. Konserwatorki taśmy razem z filmografem przybliżają uczniom, studentom oraz starszym miłośnikom kinematografii tajniki cyfryzacji i rekonstrukcji filmowej. Opowiedają też szerzej o projekcie NITROFILM, który zajmuje się ratowaniem przedwojennych polskich filmów. 

Każda NITROLekcja jest wyjątkową okazją do zaprezentowania rodzajów zniszczeń i degradacji taśmy, z którymi na co dzień walczą konserwatorzy. Prezentujemy, w jaki sposób z kilku niekompletnych kopii składamy jeden film i na jakie błędy najbardziej trzeba uważać przy rekonstrukcji. Opwiadamy również o dylematach i sporach jak należy restaurować zabytek filmowy.

 

 


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ