Strona główna / Konserwacja / Taśma filmowa

Taśmę filmową podobnie jak inne materiały fotograficzne charakteryzuje budowa warstwowa, której podstawą jest transparentne i elastyczne podłoże podtrzymujące światłoczułą emulsję fotograficzną. 
Nitrocelulozowy elastyczny celuloid został odkryty przez Hannibal Goodwin w 1887 roku. W kolejnych latach Emile Reynaud wprowadził pierwszą perforowaną taśmę filmową. Dzięki pracom firmy Eastman Kodak, która produkowała suchą żelatynową emulsję, zaczęto wykorzystywać transparentny celuloid jako bazę filmu, eliminując wcześniejsze papierowe podłoże.

fot. Krzysztof Szymański


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ