Dzięki konserwacji taśmy filmowej możliwe jest wyeliminowanie czynników przyspieszających degradację nośnika. Stopień trudności prac zależy od stopnia degradacji taśmy.

Konserwacja materiałów filmowych polega na określenia stanu zachowania i przyczyn zniszczeń oraz na oczyszczeniu i naprawie sklejek, rozdarć, uszkodzeń, które najczęściej występują w obrębie perforacji.


phot. Krzysztof Szymański


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ