Strona główna / Konserwacja / Identyfikacja

Identyfikacja podłoża taśmy filmowej jest jednym z najistotniejszych badań determinujących bezpieczene warunki przechowywania nośnika. Nitroceluloza jest najstarszym podłożem produkowanym do celów kinematograficznych. Wytwarzana od 1899r. do 1952r., chwili wynalezienia bezpiecznej i równie wytrzymałej bazy. Trudnopalną taśmę otrzymywano w oparciu o dwuoctany (od 1924r.) i trójoctany celulozy (od 1955r.), a także poliester (początek lat 70.). Taśmy w formacie 70mm, 16mm i 8mm były produkowane na bezpiecznym podłożu ACETO, jednak bardzo rzadko możemy natrafić na 16mm taśmy na podłożu łatwopalnym, pochodzące z lat 50. i 60., a wytwarzane przez ZSRR i Chiny.

 35mm taśma wyprodukowana przed 1952 r. jest, bez wątpienia, filmem łatwopalnym!

Pan Tadeusz, fot. Krzysztof Szymański 


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ