Strona główna / Konserwacja

 

W  Y  Ś  C  I  G     Z     C  Z  A  S  E  M   … 


 


fot. Monika Supruniuk

Konserwacja materiałów filmowych jest procesem złożonym i wymagającym współpracy szeregu specjalistów. Niestabilność chemiczna filmów NITRO zmusza do obrania długoterminowej strategii działań mających na celu nie tylko wykonanie kopii bezpieczeństwa na nowym podłożu, ale również podjęcia próby przedłużenia życia najstarszych generacją materiałów. Dzisiaj już wiemy, że przez samo obniżenie temperatury i wilgotności powietrza jesteśmy w stanie zachować filmy NITRO przez kolejne dziesiątki lat.

W przeszłości zakładano, że najlepszym rozwiązaniem problemu związanego z bezpiecznym magazynowaniem filmów NITRO jest przenoszenie - kopiowanie ich na nowe, bezpieczne podłoże, a następnie niszczenie! Działania te stały się powszechną praktyką zwłaszcza w latach 50tych i 60tych XX wieku.

 
 fot. Krzysztof Szymański

Nasze dotychczasowe doświadczenia udowadniają, że kluczem do uzyskania najwyższej jakości obrazu i dźwięku jest praca z najstarszymi taśmami. Dlatego, każdy film NITRO jest unikalny i  bezcenny!

Konserwacja często jest utożsamiana z duplikacją. Jednakże musimy zaznaczyć, że jest to pojęcie zawierające zarówno działania pośrednie, np. stworzenie optymalnych warunków przechowywania, transportu, czy wyświetlania, jak i działania bezpośrednie polegające m.in. na naprawach uszkodzonej taśmy. Pisząc o konserwacji materiałów filmowych powinniśmy mieć na uwadze  wątpliwości związane ze ścisłym określeniem zakresu działań i czynności. Albowiem niektóre decyzje podejmowane podczas bezpośrednich prac z taśmą wchodzą w zakres pojęć związanych z restauracją i rekonstrukcją filmu.

 

Projekt NITROFILM - część 4


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ