ZAPYTANIA OFERTOWE NA PRACE PRZY PROJEKCIE GRAFICZNYM I DRUKU PUBLIKACJI
Dodano: 07.05.2014

Filmoteka Narodowa zleci wykonanie prac związanych z wykonaniem projektu graficznego oraz składu publikacji zawierającej materiały z konferencji „Nowe źródło historii. Cyfra a oryginał” z dn. 28 i 29 listopada 2013 r. w Warszawie w kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej.

Termin realizacji: do 23 maja 2014 r.

Przewidywana forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Oferty zawierające wycenę brutto (cv mile widziane z podaniem doświadczenia zawodowego) prosimy nadsyłać do 14 maja 2014 r., na adres: oferty_ue@fn.org.pl lub osobiście na adres: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, Warszawaz dopiskiem: oferta - projekt graficzny publikacji.

 


 

Filmoteka Narodowa zleci wykonanie prac związanych z drukiem publikacji zawierającej materiały z konferencji „Nowe źródło historii. Cyfra a oryginał” z dn. 28 i 29 listopada 2013 r. w Warszawie w kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej.

Publikacja: teksty + zdjęcia

Format: 210x260 mm, 172 strony

Gramatura papieru (środek): 120 gramów

Gramatura papieru (okładka): offset 300 gramów

Oprawa: szyto-klejona

Okładka: miękka z nadrukiem

Druk: 2+2, kolory fluorescencyjne, lakier dyspersyjny

Nakład publikacji: 500 szt.

Termin realizacji: do 28 maja 2014 r.

Oferty zawierające wycenę brutto prosimy nadsyłać do 16 maja 2014 r., na adres: oferty_ue@fn.org.pl lub osobiście na adres: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, Warszawaz dopiskiem: oferta-druk publikacji.

 


 

Filmoteka Narodowa zleci wykonanie prac dotyczących publikacji zawierającej materiały z konferencji „Nowe źródło historii. Cyfra a oryginał” z dn. 28 i 29 listopada 2013 r. w Warszawie w kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej.

Zadania:

  1. Opracowanie koncepcji graficznej publikacji oraz koordynacja prac wydawniczych.
  2. Redakcja merytoryczna publikacji, wybór tekstów do publikacji, przygotowanie wstępu opracowania, ustalenie kanałów dystrybucji.
  3. Koordynacja promocji publikacji, zorganizowanie pokazu filmowego w kinie Iluzjon Filmoteki Narodowej, przygotowanie materiałów promocyjnych, kontakt z mediami.
  4. Przygotowanie dystrybucji publikacji (adresaci, lista wysyłkowa itp.)

Termin realizacji: do 23 maja 2014 r.

Przewidywana forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Dopuszczamy złożenie ofert na poszczególne zadania.

CV z podaniem doświadczenia zawodowego oraz ofertę cenową (prosimy o wycenę osobno dla każdego zadania) prosimy nadsyłać do 13 maja 2014 r., na adres: oferty_ue@fn.org.pl lub osobiście na adres: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, Warszawaz dopiskiem: oferta-publikacja.

Kryterium wyboru: doświadczenie zawodowe oraz oferta cenowa.

 Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ