OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZLECENIA USŁUG PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU
Dodano: 26.08.2013

Filmoteka Narodowa zleci wykonanie usług promocyjnych dla projektu pn. KONSERWACJA I DIGITALIZACJA PRZEDWOJENNYCH FILMÓW FABULARNYCH W FILMOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje o projekcie na stronie: http://www.nitrofilm.pl

 

Opis usługi:

  • Udział w opracowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych.
  • Zaangażowanie w tworzenie wizerunku medialnego Projektu i Filmoteki Narodowej.
  • Bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym.

Wymagania:

  • Zainteresowanie historią filmu w kontekście projektów europejskich.
  • Kreatywność.
  • Umiejętność pracy w zespole.

 

Termin realizacji usługi: 01.09.2013 r. – 31.05.2014 r.

 

Przewidywana forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

 

Oferty prosimy nadsyłać do 29 sierpnia 2013 r. na adres: aolszowska@fn.org.pl.

 


1 000 FAN NA NITROFILMIE!
Dodano: 23.08.2013

Projekt Nitrofilm, obecny w social media, świętuje dziś mały jubileusz.

Na naszym fanpage’u na Facebooku powitaliśmy dziś tysięcznego fana. Z tej okazji przygotowaliśmy dla szczęśliwca filmowe niespodzianki.

Nitrofilm ruszył w 2009 roku i od tego czasu stara się docierać do wszystkich miłośników przedwojennego kina także za pomocą Internetu. Możliwości, jakie obecnie daje sieć, stają się dla nas cennym kanałem komunikacji z tymi, którzy o polskiej kinematografii i jej początkach chcieliby wiedzieć jak najwięcej.

Czekamy na Was na Facebooku! www.facebook.com/nitrofilm

Materiały związane z projektem możecie także oglądać na oficjalnym kanale Filmoteki Narodowej YouTube: http://www.youtube.com/filmotekanarodowa

 

<strong>Jadzia</strong><br /><br /><span class="text_violet"><b>Na zdjęciu:</b></span><br /><span style="font-weight: normal;">Smosarska Jadwiga (w środku) - aktorka <b>rola:</b> manekin</span>
Bądź kolejny! Polub nas na: www.facebook.com/nitrofilm

Fotos z filmu "Jadzia"

'PAN TADEUSZ - REAKTYWACJA' ZWYCIĘŻA NA ZAMOJSKIM FESTIWLAU FILMOWYM
Dodano: 19.08.2013

Reportaż autorstwa Marka Maldisa, zatytułowany „Pan Tadeusz – Reaktywacja”, przybliżający historię przedwojennej ekranizacji dzieła Mickiewicza oraz dokument „Rok 1863” Przemysława Bednarczyka to tegoroczni zwycięzcy w konkursie Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”. Nagrodę Publiczności otrzymał obraz Marka Widarskiego „Panteon Cmentarz Wojskowy w Warszawie” oraz reportaż Miłki Skalskiej „Jestem Rita Kossobudzka”.

 
   

Nagrodzony reportaż Maldisa ukazał prace nad rekonstrukcją cyfrową kopii filmowej „Pana Tadeusza”, która znajduje się w zbiorach Filmoteki Narodowej. Przedwojenna, pierwsza ekranizacja poematu Adama Mickiewicza, została zrealizowana w 1928 roku przez Ryszarda Ordyńskiego. Film przez lata uznany był za zaginiony.

Przełom nastąpił w 2006 roku, kiedy to do Filmoteki zgłosiła się p. Agata Szkarłat z Wrocławia, która w materiałach odziedziczonych po dziadku znalazła 18 rolek taśmy filmowej różnej wielkości. Okazało się, że są to fragmenty pierwszej ekranizacji „Pana Tadeusza”. Do tego czasu istniała w Filmotece Narodowej niekompletna kopia tego filmu. Dzięki odkryciu p. Agaty niemą wersję filmu można było w znaczący sposób uzupełnić. Ten jeden z najważniejszych polskich filmów przedwojennych, a zrekonstruowany został w ramach projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”. Jego uroczysta re-premiera odbyła się 9 listopada 2012 roku. Marek Maldis w swoim reportażu w arcyciekawy sposób pokazał kulisy pracy filmoznawców i osób zajmujących się rekonstrukcją taśmy filmowej, by przywrócić współczesnym widzom arcydzieła polskiej sztuki filmowej.

Zwycięskie filmy pokonały 23 inne tytuły. Autorzy najlepszych otrzymali statuetki „Zamość Perła Renesansu”. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej Gali Zamojskiego Festiwalu Filmowego 17 sierpnia 2013 na Rynku Wielkim w Zamościu. Grand Prix za szczególne zasługi dla polskiej kinematografii historycznej otrzymał Ryszard Bugajski. Festiwalową Galę uświetnił koncert zespołu De Press oraz pokaz niemego filmu „Rok 1863” z muzyką Michała Lorenca wykonywaną na żywo przez zespół DesOrient. „Rok 1863” został poddany cyfrowej rekonstrukcji w Filmotece Narodowej.

 

 

 Dyrektor Filmoteki Narodowej Prof. Tadeusz Kowalski gościem Festiwalu w Zamościu'ROK 1863' NA LETNIEJ AKADEMII FILMOWEJ
Dodano: 05.08.2013

Już w najbliższą środę, 7 sierpnia, wszystkich miłośników przedwojennego kina, zapraszamy na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca. Punktualnie o godzinie 19:15 odbędzie się pokaz niemego filmu „Rok 1863”. Film, będący adaptacją „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego, został zrealizowany w 1922 roku. Reżyserem tej przedwojennej produkcji był Edward Puchalski, a w główne role wcielili się m.in.: Ryszard Sobiszewski (Józef książę Odrowąż), Stanisława Chrzanowska (księżna Odrowążowa, matka Józefa), Maria Hryniewiczówna (Salomea Brynicka), Aleksander Zelwerowicz (margrabia Aleksander Wielopolski ) oraz Stanisław Hryniewicz (Antoni Brynicki, ojciec Salomei).

Konserwacja i digitalizacja filmu „Rok 1863” odbyła się w Filmotece Narodowej i trwała niemal dwa lata. Dzieło Puchalskego zostało zrekonstruowane na podstawie dwóch zachowanych kopii. Autorem muzyki do filmu jest znany kompozytor Michał Lorenc. Film powrócił na ekrany w 150. rocznicę Powstania Styczniowego, której obchody organizuje Narodowe Centrum Kultury.

 

 

 

Pokaz „Roku 1863”

7 sierpnia 2013, godz. 19:15

14. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

 

Program:

http://www.laf.net.pl/uploads/images/Plakat-12/14laf-program-web_ok.pdf

 

 

 


 

Zwiastun re-premiery filmu 'Rok 1863'

KONFERENCJA: NOWE ŹRÓDŁO HISTORII. CYFRA A ORYGINAŁ
Dodano: 01.08.2013

Nowe źródło historii*. Cyfra a oryginał

Filmoteka Narodowa zaprasza na konferencję podsumowującą Nitrofilm, projekt poświęcony „Konserwacji i digitalizacji przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”.

Zapraszamy do udziału w dyskusji nad różnego rodzaju zależnościami między źródłami audiowizualnymi, a ich cyfrowymi reprodukcjami.Digitalizacja nie jest przezroczystą zmianą nośnika, tworzy nowe konteksty, które nigdy nie istniały. Wpływ jaki wywiera przenosi się na sposób recepcji archiwalnych materiałów przez współczesnych odbiorców. Zrozumienie szans i konsekwencji, jakie daje zmiana medium, umożliwi kształtowanie nowych form uczestnictwa w kulturze oraz popularyzacji dziedzictwa audiowizualnego. W tym kontekście interesuje nas, na ile instytucje związane z ochroną i udostępnianiem zbiorów audiowizualnych ulegają wpływowi kultury masowej. Jakie związki zachodzącą między materiałem źródłowym, a jego wersją cyfrową, wielokrotnie interpretowaną i modyfikowaną podczas procesu cyfryzacji.

Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania najnowszych odkryć archiwalnych. Przy tej okazji chcielibyśmy poruszyć problemy badawcze dotyczące dzieł utraconych, których wyobrażenie kształtują jedynie materiały okołofilmowe, takie jak plakaty, fotosy, programy kinowe i inne.

Konferencja odbędzie się w dn. 28 i 29 listopada 2013 roku w Warszawie w kinie Iluzjon - Muzeum Sztuki Filmowej.

Zainteresowanych wystąpieniem prosimy o przesyłanie abstraktów na adres konferencja@fn.org.pl do 30 września 2013. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Planujemy publikację najciekawszych wystąpień. Wybrane referaty w formie artykułów należy nadsyłać do 30 października 2013.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń za pośrednictwem formularza dołączonego do wiadomości, na adres konferencja@fn.org.pl

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA >>

 

Organizator: Filmoteka Narodowa w Warszawie filmoteka@fn.org.pl

Sprawy organizacyjne: konferencja@fn.org.pl

 

*Bolesław Matuszewski, „Une nouvelle source de l’Histoire” − Nowe źródło historii, przeł. B. Michałek

A new source of history*. Digital vs. Original


 

 


 

A new source of history*. Digital vs. Original

The National Film Archive invites to a conference summarizing Nitrofilm, a project dedicated to the "Conservation and digitization of pre-war feature films at the National Film Archive in Warsaw".

We invite you to participate in the discussion on different types of relationships between audiovisual sources and their digital reproductions. 
Digitization is not a transparent change of the media carriers. It creates new contexts that never existed. Its impact affects the way archival materials are perceived by contemporary audience. Understanding opportunities and consequences brought about by the change of the medium will make it possible to generate new forms of participation in culture and dissemination of audiovisual heritage. In this context, we are interested in the extent in which dealing with the preservation and providing access to audiovisual collections are influenced by the mass culture. What are relationships occurring between the source material and its digital version that was multiple times interpreted and modified during the digitization process.

The conference will also provide an opportunity to present the latest archival findings.

On this occasion, we would like to touch upon problems concerning works which have been lost and which are represented exclusively by film-related documents such as posters, photos, scripts and other materials.

The conference will take place on 28th and 29th November 2013 in Warsaw at the Iluzjon Cinema – the Museum of Film Art.

If you are interested in giving a speech during the conference, please send the abstract to the following address: konferencja@fn.org.pl by 30 September 2013. We reserve the right to select applications and plan to publish the most interesting speeches. Selected speeches should be submitted in the form of articles by 30 October 2013.

Persons interested in attending the conference should send their applications by usingthe form (the following address: konferencja@fn.org.pl).

Participation and attendance at the conference is free.

 

APPLICATION FORM FOR LISTENERS >>

 

Organizer: The National Film Archive in Warsaw filmoteka@fn.org.pl

Contact: konferencja@fn.org.pl

* Bolesław Matuszewski, „Une nouvelle source de l’Histoire” (A New Source of History), Paris 1898

 

 Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ