ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI TAŚMY FILMOWEJ
Dodano: 21.10.2013

Zapytanie ofertowe

Filmoteka Narodowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy następujących elementów:

1) rękawiczki bawełnianie – 500 opakowań (6000 sztuk)

2) rękawiczki nitrylowe – 3 opakowania (300 sztuk)

3) artykuły chemiczne (propanol) – 35 litrów

4) artykuły chemiczne (aceton) – 3 litry

5) bobiny do taśmy 16 mm 3 calowe –  150 sztuk

Termin realizacji (dostawy): do 20.11.2013 r.

Miejsce realizacji (dostawy): Warszawa, Archiwum Filmowe 1 Chełmska

Oferty, zawierające:

- cenę netto i brutto

- datę ważności oferty

prosimy wysyłać mailowo na adres aolszowska@fn.org.pl lub osobiście na adres: Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, Warszawa do dnia 29.10.2013 r.


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ