„POLA NEGRI. LEGENDA KINA”- WYSTAWA ŁÓDZKIEGO MUZEUM KINEMATOGRAFII
Dodano: 31.08.2011

Jednym z wydarzeń towarzyszących re-premierze filmu „Mania” w Filharmonii Narodowej będzie prezentacja, przygotowanej przez Muzeum Kinematografii w Łodzi, wystawy poświęconej Poli Negri. Wystawa zostanie zaprezentowana w Filharmonii Narodowej w formie multimedialnej.

A jest to wystawa niezwykła - biograficzna, retrospektywna, ukazująca drogę życiową i artystyczną wielkiej gwiazdy światowego kina. Zamierzeniem autorów ekspozycji było przybliżenie  szerokiej publiczności sylwetki niezwykle popularnej aktorki, która rozpoczęła swoją karierę w epoce kina niemego i, jako jedna z niewielu, z powodzeniem kontynuowała ją w czasach filmu dźwiękowego.

Pola Negri to największa gwiazda pochodzenia polskiego, która podbiła Hollywood. Tam zrobiła oszałamiającą karierę i utorowała drogę dla gwiazd europejskich w „fabryce snów”, a mimo to do tej pory nigdzie nie zgromadzono w jednym miejscu tak wielu różnorodnych materiałów związanych z życiem i twórczością Poli Negri. Udało się to łódzkiemu Muzeum.

Wystawa stanowi bogaty zbiór plakatów i fotosów z planów zdjęciowych a także prywatnych zdjęć artystki. Zgromadzone plakaty bardzo często same stanowią  dzieło sztuki. Ich autorami byli tak wspaniali artyści jak Theo Matejko czy też jeden z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego ekspresjonizmu Josef Fenneker. Dlatego już sama ich ekspozycja stanowi niezwykły zbiór ukazujący rozwój plakatu filmowego przez blisko pięćdziesiąt lat. 

Wystawa przygotowana została  w oparciu o materiały znajdujące się nie tylko  w zbiorach polskich archiwów, bibliotek, placówek muzealnych (niestety zbyt mało materiałów zachowało się w Polsce), ale także dzięki zagranicznym partnerom z Niemiec, Francji, Holandii oraz z USA  m.in.: Deutsche Kinemathek, Deutsches Filminstitut, Bundesarchiv, La Cinémathèque française, University of Southern California, Paramount  Pictures. Głównym polskim partnerem była Filmoteka Narodowa.

Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie.


Autorami ekspozycji są: Krystyna Zamysłowska, Piotr Kulesza
www.kinomuzeum.pl

 


 

STARSZY SPECJALISTA DS. REKONSTRUKCJI CYFROWEJ
Dodano: 01.08.2011

 

STARSZY SPECJALISTA DS. REKONSTRUKCJI CYFROWEJ

Opis stanowiska pracy:

Do obowiązków starszego specjalisty ds. rekonstrukcji cyfrowej będzie należało:

 • Obsługa  programów graficznych do rekonstrukcji cyfrowej;
 • Ocena zniekształceń i ubytków obrazu filmowego;
 • Kontrolowanie jakości obrazu filmowego na nośnikach cyfrowych i taśmie filmowej (przed i po digitalizacji);
 • Retusz manualny i automatyczny klatek filmowych;
 • Obsługa programów umożliwiających import i export plików graficznych;
 • Prowadzenie dokumentacji rekonstrukcji filmu, prowadzenie sprawozdań z przeprowadzonych czynności rekonstruktorskich;

Wymagania:

 • Dobra znajomość jez. angielskiego;
 • Znajomość programów do rekonstrukcji cyfrowej takich jak Diamant lub innych;
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe (3-5 lat);
 • Wykształcenie wyższe.  

Pożądana wiedza z zakresu:

 • Zagadnień praktycznych  na stanowisku graficznym przy wykonywaniu rekonstrukcji  cyfrowej materiału filmowego;
 • Zagadnień praktycznych przy postprodukcji cyfrowej w technologii digitalintermediate;
 • Fotochemicznej obróbki materiałów filmowych.

 

Aplikacje prosimy nadsyłać do 15 września 2011 na adres:eoniszczuk@fn.org.pl

umieszczając w temacie wiadomości skróconą nazwę stanowiska oraz swoje nazwisko

wg. podanego wzoru: REKONSTRUKCJA_IKSIŃSKI

 

 

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. Ust. nr 133, poz. 883).


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ