ZLECENIE WYKONANIA OPINII I ANALIZ WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU FILMOWEGO
Dodano: 13.06.2011

Filmoteka Narodowa zleci wykonanie opinii i analiz właściwości jakościowych obrazu filmowego na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Opis:

Wykonanie opinii z zakresu właściwości jakościowych obrazu i ekspertyzy oceniającej zachowanie obrazu i identyfikację zniekształceń obrazu filmowego ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki dźwiękowej na podstawie zeskanowanego materiału filmowego dla filmów przeznaczonych do projektu pn. KONSERWACJA I DIGITALIZACJA PRZEDWOJENNYCH FILMÓW FABULARNYCH W FILMOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje o projekcie na stronie: www.nitrofilm.pl


Opinie i analizy powinny zawierać:

1. Informacje dotyczące metod zapisu dźwięku na taśmie filmowej w okresie przedwojennym.

2. Ocenę wpływu na jakość dźwięku w filmie w zależności od metod rejestracji i zapisu na ścieżce w tamtym okresie.

3. Ocenę zaleceń i norm technicznych stosowanych w produkcji filmowej w okresie przedwojennym.

4. Analizę jakości dostępnych materiałów filmowych do procesu digitalizacji z punktu widzenia zapisu optycznego ścieżki dźwiękowej.

5. Analizę dostępnych metod digitalizacji ścieżki dźwiękowej dla filmów przedwojennych z punktu widzenia identyfikacji zniekształceń i ich wpływu na jakość.

6. Analizę parametrów technicznych skanera ARRI z punktu widzenia optymalizacji odczytu ścieżki dźwiękowej na podstawie testów i pomiarów.

7. Wnioski końcowe i zalecenia eksploatacyjne.


Termin realizacji: wykonanie opinii i analiz systematycznie opracowywane na podstawie analiz skanowanych materiałów.

Kryteria oceny ofert:
- doświadczenie w wykonywaniu tego typu opinii i analiz,
- cena.

 
Oferty prosimy nadsyłać do 20 czerwca 2011 r. na adres: aolszowska@fn.org.pl
umieszczając w temacie wiadomości zapis: OFERTA_OPINIE I ANALIZY

 

 


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ