MINISTER BOGDAN ZDROJEWSKI W FILMOTECE NARODOWEJ
Dodano: 20.10.2011

Wizyta ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego w pracowni Restauracji Taśmy Filmowej Filmoteki Narodowej.

„Proces digitalizacji polskich zasobów filmowych wszedł w bardzo intensywną fazę” – powiedział dziś szef resortu kultury podczas wizyty w Archiwum Filmoteki Narodowej.

Podczas spotkania zaprezentowany został projekt NITROFILM, zakładający konserwację i digitalizację przedwojennych filmów fabularnych ze zbiorów Filmoteki oraz stanowiące jego dopełnienie REPOZYTORIUM CYFROWE FN. Oba mają na celu wieczyste zabezpieczenie najcenniejszych archiwaliów filmowych. Minister odwiedził też archiwum taśm filmowych nitro oraz pracownię konserwacji i restauracji taśmy filmowej.

Minister ocenił, że przez ostatnie trzy lata Polska uplasowała się pod względem jakości i tempa procesu digitalizacji na poziomie wyższym niż ówcześni liderzy w tej dziedzinie. „Doprowadziliśmy do sytuacji, w której w Polsce, w Warszawie istnieje doświadczona kadra będąca w stanie rywalizować z każdym wyspecjalizowanym ośrodkiem na świecie. Posiadamy technologię i sprzęt, który pozwala ratować i zabezpieczać filmy dla nas najcenniejsze - z okresu międzywojennego. (…) Rozpoczynając procesy digitalizacji naszych zasobów kulturalnych, startowaliśmy z pozycji niemal zerowej. Obecnie jesteśmy wśród państw, które są w tej materii w czołówce europejskiej” - podkreślił minister Bogdan Zdrojewski.

 Minister Bogdan Zdrojewski i Dyrektor
Filmoteki Narodowej Tadeusz Kowalski

Minister Bogdan Zdrojewski
w Pracowni Konserwacji Taśmy Filmowej

Harmonogram projektu Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” do końca 2013 r. zakłada digitalizację 43 filmów, których kopie zachowały się wyłącznie na nośniku oryginalnym (taśmie łatwopalnej nitro), pochodzącym z okresu, w którym filmy powstały. Pełnej rekonstrukcji poddany już został film „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” (reż. Eugen Illes, Niemcy 1918), którego trwające właśnie tournée po Europie wpisane jest w program kulturalny Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Obecnie trwają prace nad restauracją „Pana Tadeusza” (reż. Ryszarda Ordyński, Polska, 1928). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji wynosi 20, 2 mln zł., wartość dofinansowania z Unii Europejskiej - 14, 7 mln zł. Umowę w tej sprawie 28 grudnia 2009 roku podpisał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.


 Minister Bogdan Zdrojewski z wizytą w Filmotece Narodowej

 Kierownik Zespołu Restauracji Taśmy Filmowej Paweł Śmietanka
i Minister Bogdan Zdrojewski

Minister Bogdan Zdrojewski, Monika Surpruniuk - Specjalista konserwacji
taśmy filmowej oraz Dyrektor Filmoteki Narodowej

foto:  Andrzej Wasilkiewicz

http://www.facebook.com/nitrofilm

https://twitter.com/#!/nitrofilm_fn

http://vimeo.com/nitrofilm


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ