PROJEKT NITROFILM MA JUŻ ROK!
Dodano: 03.01.2011

28 grudnia 2009 została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim oraz Filmoteką Narodową na dofinansowanie projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”. Projekt NITROFILM współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem nadrzędnym projektu jest zabezpieczenie wieczyste najcenniejszych archiwaliów filmowych ze zbioru polskiej kinematografii okresu przedwojennego.

Harmonogram NITROFILMU rozpisany został do roku 2013. Zakłada on digitalizację 43 filmów, których kopie zachowały się wyłącznie na taśmie łatwopalnej nitro, czyli nośniku oryginalnym, pochodzącym z okresu, w jakich filmy powstały.

Pełnej rekonstrukcji poddane będą trzy tytuły: • W roku 2010 zostały zrealizowane najważniejsze zadania:
  • przygotowanie i modernizacja pracowni Restauracji Taśmy Filmowej Filmoteki Narodowej
  • skompletowanie kilkunastoosobowego zespołu wyspecjalizowanych pracowników
  • szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i programów graficznych
  • przygotowanie materiałów filmowych, konserwacja manualna, zeskanowanie oraz pierwszy etap rekonstrukcji cyfrowej jednego z trzech filmów („Mania, historia pracownicy fabryki papierosów”)
  • wyprodukowanie materiałów promocyjnych
  • uruchomienie strony internetowej nitrofilm.pl
  • dokumentacja filmowo-fotograficzna projektu

W 2011 roku planowana jest pełna rekonstrukcja filmu MANIA. HISTORIA PRACOWNICY FABRYKI PAPIEROSÓW oraz jego światowa premiera kinowa, a także digitalizacja 10 filmów.

Prezentujemy pierwszą odsłonę zwiastuna filmowego projektu NITROFILM:

 

Podpisanie umowy na dostawę i instalację „Systemu do edycji plików 4K w czasie rzeczywistym” z firmą HS- ART. Digital serwis. (Austria) Podpisanie tej umowy zamyka realizowany w 2010 roku proces inwestycyjny w zakresie budowy infrastruktury technologicznej Projektu Nitro.

Na zdjęciu: Dyrektor FN - Prof. Tadeusz Kowalski, Walter
Plaschzug
 - General manager firmy HS ART
oraz kierownik projektu - Włodzimierz Pałka


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ