NOWY SKANER W PRACOWNI RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ
Dodano: 16.07.2010

W zeszłym tygodniu Pracownia Restauracji Taśmy Filmowej wyposażona została w najnowszej generacji sprzęt do digitalizacji i naświetlania materiałów filmowych. Oczekiwany skaner przyjechał z Niemiec z firmy Arnold & Richter Cine Technik GmbH& Co. Betriebs KG. Trzy dni trwał rozładunek, montaż i testowanie urządzenia.

Skaner znajduje się w osobnym pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest dość niska temperatura. Jest on wyposażony w wiele nowoczesnych narzędzi, m.in. specjalne rolki czyszczące taśmę z pyłków i drobinek kurzu.
Jednym z najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyfryzacji starych materiałów filmowych jest mokra bramka (z ang. wet gate). Jest to system skanowania na mokro. Taśma zanurzona jest w specjalnym płynie, który wnika w rysy i powoduje, że światło skanera mniej się na nich załamuje. W efekcie na zeskanowanym obrazie rysy są dużo mniej widoczne i łatwiejsze do cyfrowego usunięcia.
Taśma przesuwana jest za pomocą zębatek. Jeżeli materiały filmowe mają bardzo zniszczoną perforację, mają bardzo duży skurcz lub z jakichś powodów nie powinny mieć kontaktu z zębatkami, możliwy jest także przesuw przez specjalny system gumowych rolek bez ich użycia.

 

 

Zakup sprzętu cenionej na rynku niemieckiej firmy to kluczowa inwestycja realizowanego przez Filmotekę Narodową projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyposażenie Pracowni Restauracji Taśmy Filmowej w jedyny w Polsce, najnowszej generacji sprzęt do digitalizacji i naświetlania materiałów filmowych o mocnym zniszczeniu podłoża emulsji światłoczułej umożliwi wieczyste zabezpieczenie najcenniejszego zbioru polskich filmów przedwojennych. Projekt Filmoteki Narodowej zakłada przeniesienie obrazu analogowego 43 tytułów klasyki przedwojennego kina z taśmy filmowej nitro do pliku cyfrowego w rozdzielczości 4K. Po starannej konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji filmy te będą dostępne w formacie kina cyfrowego i telewizji HD.

 

 

PREZENTACJA PROJEKTU NA FESTIWALU IL CINEMA RITROVATO
Dodano: 06.07.2010

W dniach 26 czerwca - 3 lipca 2010 w Bolonii odbyła się 24. edycja festiwalu IL CINEMA RITROVATO  organizowanego przez Cineteca Bologna. Festiwal skupiony wokół dawnych filmów, w tym niemych, należy do największych tego typu imprez na świecie. Podczas ośmiu festiwalowych dni pokazano ponad 310 filmów, z różnych epok, wiele z nich starannie odrestaurowanych i zdigitalizowanych.

Festiwalowi towarzyszyło spotkanie Association des Cinémathèques Européennes (ACE), w trakcie którego Dyrektor Filmoteki Narodowej zaprezentował projekt NITROFILM – „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”. Duże zainteresowanie wzbudził plan digitalizacji filmów na materiałach łatwopalnych nitro i ich cyfrowe zabezpieczenie w rozdzielczości 4K, która chroni autentyzm materiału filmowego w jego cyfrowej postaci. Filmem szczególnie oczekiwanym podczas przyszłych edycji festiwalu IL CINEMA RITROVATO będzie z pewnością „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” z 1918 roku z polską gwiazdą w roli głównej - Polą Negri. Filmoteka Narodowa posiada jedyną zachowaną kopię tego filmu, której rekonstrukcja planowana jest w najbliższej przyszłości w ramach projektu NITROFILM.

Wielu uczestników spotkania, reprezentujących ponad 30 europejskich archiwów filmowych, wykazało też duże zainteresowanie wydaną przez Filmotekę Narodową płytą DVD z rekonstrukcją niemego filmu „Mogiła Nieznanego Żołnierza”.

 

 

 


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ