NOWE STOŁY W PRACOWNI KONSERWACJI MANUALNEJ
Dodano: 29.06.2010

Pracownia konserwacji manualnej została zaopatrzona w cztery nowoczesne stoły służące do montowania, konserwacji i oglądania starych taśm.

Zakupione zostały:

  • stół mechaniczny do montażu i konserwacji

  • stół ręczny do montażu i konserwacji

  • stół do porównywania – pozwala na porównywanie klatka po klatce do czterech taśm jednocześnie

  • stół przeglądowy do oglądania filmów nawet na mocno skurczonych taśmach

 

foto: Andrzej Wasilkiewicz

FILMOTEKA NARODOWA O DIGITALIZACJI: FILMY NARODOWEGO INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO
Dodano: 24.06.2010

W 2009 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Centra Kompetencji, które wspierają przeprowadzenie programu digitalizacji polskiej kultury.

Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) skupia kompetencje w dziedzinie fotografii i dokumentów, Biblioteka Narodowa, Krajowy Ośrodek Badań nad Zabytkami (BN) – książki, (KOBZ) – zasoby muzealne, Narodowy Instytut Audiowizualny (NIna) – zbiory telewizyjne i radiowe.

NInA przygotował 3 filmy, w których przedstawiciele Ministerstwa Kultury oraz dyrektorzy instytucji kulturalnych opowiadają o zadaniach  związanych z utrwalaniem dziedzictwa kulturalnego w Polsce. O obecnej sytuacji digitalizacji zbiorów w Polsce mówią przedstawiciele Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Filmoteki Narodowej wskazując istniejące problemy i wyzwania: walkę z czasem, bariery prawne, koszty oraz potrzebę stworzenia jednorodnego systemu.

 

 


 

 

 

PODPISANIE UMOWY NA ZAKUP SYSTEMU DO SKANOWANIA 4K
Dodano: 02.06.2010

2 czerwca 2010 r. Filmoteka Narodowa podpisała z firmą Arnold & Richter Cine Technik GmbH& Co. Betriebs KG (producentem ARRI) kontrakt na zakup i instalację systemu do skanowania i naświetlania taśmy filmowej w formacie 4K.

Zakup sprzętu cenionej na rynku niemieckiej firmy to kluczowa inwestycja realizowanego przez Filmotekę Narodową projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyposażenie Pracowni Restauracji Taśmy Filmowej w jedyny w Polsce, najnowszej generacji sprzęt do digitalizacji i naświetlania materiałów filmowych o mocnym zniszczeniu podłoża emulsji światłoczułej umożliwi wieczyste zabezpieczenie najcenniejszego zbioru polskich filmów przedwojennych. Projekt Filmoteki Narodowej zakłada przeniesienie obrazu analogowego 43 tytułów klasyki przedwojennego kina z taśmy filmowej nitro do pliku cyfrowego w rozdzielczości 4K. Po starannej konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji filmy te będą dostępne w formacie kina cyfrowego i telewizji HD.

Filmoteka Narodowa – najstarsze polskie archiwum filmowe – długo oczekiwało na nowoczesną infrastrukturę i innowacyjną technologię, aby ratować najstarsze zabytki kinematografii. Zakupiony system z powodzeniem działa zaledwie w kilku archiwach na świecie, m.in. w Niemczech, Austrii i Chinach.

 

 

 

 

 


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ