OFERTA PRACY DLA GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OBSŁUGI SKANERA 4K
Dodano: 18.04.2011

Główny specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych ( w tym obsługa: skanera filmowego i naświetlarki filmowej).

Opis stanowiska pracy:

Do obowiązków Specjalisty ds. konserwacji urządzeń komputerowych będzie należało:

• Optymalizacja działań i obsługa  techniczna  systemu skanera z naświetlarką 4K;          
• Utrzymywanie i monitorowanie ciągłości pracy systemu skanującego;
• Efektywna obsługa oprogramowania systemu skanującego;
• Przygotowanie i umieszczanie taśm filmowych w systemie skanującym;
• Obsługa nieliniowego zestawu do edycji plików 4K w czasie rzeczywistym (korekcja barwna i conforming);
• Obsługa magnetowidów Betacam Digital, HDCAM, HDCAM SR;
• Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac;

Wymagania:

• Dobra znajomość jez. angielskiego; 
• Obsługi skanerów lub telekin (wymagana praktyka  na stanowisku  kolorysty lub technika);
• Znajomość programów do edycji 4K w czasie rzeczywistym;
• Wykształcenie wyższe;
• Udokumentowane doświadczenie zawodowe (min. 5 lat).

Pożądana wiedza z zakresu:

• Zagadnień praktycznych  na stanowisku: kolorysty, technika;
• Zagadnień praktycznych przy postprodukcji cyfrowej w technologii digitalintermediate;
• Fotochemicznej obróbki materiałów filmowych.

Aplikacje prosimy nadsyłać do 04 marca 2011 na adres: eoniszczuk@fn.org.pl
umieszczając w temacie wiadomości skróconą nazwę stanowiska oraz swoje nazwisko
wg. podanego wzoru: SKANER_IKSIŃSKI

 W nadsyłanych dokumentach należy umieścić poniższą klauzulę:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. nr 133, poz. 883).

 

 

 

 

 

NITROFILM NA SZKOLENIACH O DIGITALIZACJI ZBIORÓW FILMOWYCH
Dodano: 04.04.2011

W dniach 24-25 marca 2011 roku w Archiwum Filmoteki Narodowej przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie, Filmoteka Narodowa przeprowadziła szkolenia dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury na temat digitalizacji zbiorów filmowych. Obok prezentacji projektów: „Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej”, „Rozbudowa systemu ewidencji i prezentacji zasobów archiwalnych Filmoteki Narodowej” oraz „Fototeka Filmoteki Narodowej”, projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” stanowił ważny element programu.

Uczestnicy szkoleń, oprócz zdobycia teoretycznej wiedzy z prezentacji multimedialnej, mieli niepowtarzalną możliwość poznania procesu rekonstrukcji na przykładzie filmu „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” z 1918 roku. Grupa 20 osób odbyła podróż odkrywając kolejno system archiwizacji, archiwum taśm filmowych (m.in. magazyn łatwopalnych taśm nitro) oraz pracownie rekonstrukcji (manualnej i cyfrowej). Szczegółowo objaśniono uczestnikom zasady konserwacji i digitalizacji przedwojennych filmów podkreślając ich znaczenie dla ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechniania kultury filmowej. Ponadto zostały opisane zasady ekspertyzy materiałów filmowych, konserwacji manualnej, skanowania taśmy w rozdzielczości 4K, rekonstrukcji cyfrowej oraz przeniesienia finalnej wersji obrazu na taśmę filmową o podłożu poliestrowym, która stanowi trwały nośnik dla kilku następnych pokoleń miłośników filmu.

W kwietniu planowana jest kolejna edycja szkolenia dla pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


The Website is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
within the framework of the Operational Programme – Infrastructure and Environment.