Konferencja prasowa poświęcona uruchomieniu strony
Dodano: 09.04.2010

8 kwietnia 2010 w Filmotece Narodowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona uruchomieniu strony internetowej www.nitrofilm.pl.

Serwis jest pierwszym polskojęzycznym forum wymiany informacji na temat digitalizacji i rekonstrukcji archiwaliów filmowych. Docelowo będzie prezentował unikalne multimedialne dane o filmach objętych projektem. Celem serwisu jest edukacja w dziedzinie metod digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnej taśmy filmowej oraz promocja i prezentacja kolekcji przedwojennych polskich filmów fabularnych, znajdujących się w zbiorach Filmoteki Narodowej.

Istotnym elementem serwisu jest baza danych o 43 polskich tytułach przedwojennych wraz z biogramami twórców filmowych i aktorów oraz materiałami audiowizualnymi zrealizowanymi w trakcie prac nad projektem. Na stronie zamieszczane będą aktualne informacje dotyczące postępu prac nad rekonstrukcją. Nitroblog umożliwi komunikację z miłośnikami przedwojennego kina.

Uruchomienie strony www.nitrofilm.pl stanowi kolejny etap realizacji projektu "Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

      Michał Pieńkowski (filmograf),
      Prof. Tadeusz Kowalski (Dyr. Filmoteki Narodowej),
      Włodzimierz Pałka (kierownik projektu),
      Elżbieta Wysocka (specjalista ds. rekonstrukcji)

      Michał Pieńkowski (filmograf), 
      Prof. Tadeusz Kowalski (Dyr. Filmoteki Narodowej),
      Włodzimierz Pałka (kierownik projektu) 

  Dyrektor Filmoteki Narodowej Tadeusz Kowalski


The Website is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
within the framework of the Operational Programme – Infrastructure and Environment.