CYKL FILMÓW DOKUMENTUJĄCYCH PROJEKT NITROFILM
Dodano: 15.12.2010

Prezentujemy pierwsze z cyklu filmy, dokumentujące NITROFILM – projekt Filmoteki Narodowej - „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


PROJEKT NITROFILM - część 1.

Film dokumentujący projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” prezentuje proces digitalizacji filmów na taśmie nitro w pracowni konserwacji taśmy filmowej Filmoteki Narodowej.
Czas trwania: 1 min. 41 sek.

The 1st episode of the film series documenting the project NITROFILM - "Conservation and digitalisation of pre-war feature films at the National Film Archive in Warsaw" presents nitro film digitalisation process at the National Film Archive studio.


PROJEKT NITROFILM - część 2.

Film dokumentujący projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” ukazuje założenia i cele projektu, jego realizację oraz wartość dla kultury.
Czas trwania: 8 min. 37 sek.

The 2nd episode of the film series documenting the project NITROFILM - "Conservation and digitalisation of pre-war feature films at the National Film Archive in Warsaw" presents it's goals, implementation and value for culture.
The Website is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
within the framework of the Operational Programme – Infrastructure and Environment.