CYKL FILMÓW DOKUMENTUJĄCYCH PROJEKT NITROFILM
Dodano: 15.12.2010

Prezentujemy pierwsze z cyklu filmy, dokumentujące NITROFILM – projekt Filmoteki Narodowej - „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


PROJEKT NITROFILM - część 1.

Film dokumentujący projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” prezentuje proces digitalizacji filmów na taśmie nitro w pracowni konserwacji taśmy filmowej Filmoteki Narodowej.
Czas trwania: 1 min. 41 sek.

The 1st episode of the film series documenting the project NITROFILM - "Conservation and digitalisation of pre-war feature films at the National Film Archive in Warsaw" presents nitro film digitalisation process at the National Film Archive studio.


PROJEKT NITROFILM - część 2.

Film dokumentujący projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” ukazuje założenia i cele projektu, jego realizację oraz wartość dla kultury.
Czas trwania: 8 min. 37 sek.

The 2nd episode of the film series documenting the project NITROFILM - "Conservation and digitalisation of pre-war feature films at the National Film Archive in Warsaw" presents it's goals, implementation and value for culture.PREZENTACJA PROJEKTU \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dodano: 18.10.2010

15 października 2010 r. w siedzibie belgijskiej Kinoteki odbyło się posiedzenie grupy ekspertów do spraw filmu (Cinema Expert Group/Subgroup Film Heritage) zorganizowane przez Komisję Europejską (Information Society and Media Directorate - General).

W trakcie spotkania dyrektor Filmoteki Narodowej przedstawił projekt NITROFILM realizowany dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Jest to, jak się okazało, jedyny w Europie projekt tego rodzaju, który uzyskał wsparcie z funduszy strukturalnych. W czasie dyskusji, po prezentacji, bardzo pozytywnie oceniono stosowane przez Filmotekę rozwiązania technologiczne, wyprzedzające bieżące oczekiwania rynku (w tym digitalizację oraz rekonstrukcję 4K). Wyrażono także zainteresowanie wymianą doświadczeń oraz dobrych praktyk, w tym związanych z technologią oraz organizacją projektu.RUSZYŁA WERSJA ANGIELSKA STRONY NITROFILM.PL
Dodano: 31.08.2010

Ruszyła anglojęzyczna wersja strony internetowej  www.nitrofilm.pl. Rozbudowa serwisu to kolejny etap realizacji projektu "Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Serwis www.nitrofilm.pl będzie pierwszym dwujęzycznym forum wymiany informacji na temat digitalizacji i rekonstrukcji archiwaliów filmowych. Wersja angielska obejmuje treści opisujące projekt, jego cele, zadania, planowaną realizację, a także zagadnienia związane z taśmą filmową i jej uszkodzeniami oraz z pracami  nad  rekonstrukcją, konserwacją oraz digitalizacją filmów na taśmie nitro.

Ważnym zadaniem nowej odsłony strony będzie promocja zagraniczna przedwojennej kinematografii polskiej wykraczająca poza krajowych użytkowników internetu. Informacje o filmach objętych projektem przybliży baza filmów, a w niej 43 tytuły filmowe opisane i wzbogacone o archiwalne materiały ikonograficzne: zdjęcia, programy filmowe, materiały prasowe.

 

NOWY SKANER W PRACOWNI RESTAURACJI TAśMY FILMOWEJ
Dodano: 16.07.2010

W zeszłym tygodniu Pracownia Restauracji Taśmy Filmowej wyposażona została w najnowszej generacji sprzęt do digitalizacji i naświetlania materiałów filmowych. Oczekiwany skaner przyjechał z Niemiec z firmy Arnold & Richter Cine Technik GmbH& Co. Betriebs KG. Trzy dni trwał rozładunek, montaż i testowanie urządzenia.

Skaner znajduje się w osobnym pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest dość niska temperatura. Jest on wyposażony w wiele nowoczesnych narzędzi, m.in. specjalne rolki czyszczące taśmę z pyłków i drobinek kurzu.
Jednym z najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyfryzacji starych materiałów filmowych jest mokra bramka (z ang. wet gate). Jest to system skanowania na mokro. Taśma zanurzona jest w specjalnym płynie, który wnika w rysy i powoduje, że światło sklanera mniej się na nich załamuje. W efekcie na zeskanowanym obrazie rysy są dużo mniej widoczne i łatwiejsze do cyfrowego usunięcia.
Taśma przesuwana jest za pomocą zębatek. Jeżeli materiały filmowe mają bardzo zniszczoną perforację, mają bardzo duży skurcz lub z jakichś powodów nie powinny mieć kontaktu z zębatkami, możliwy jest także przesuw przez specjalny system gumowych rolek bez ich użycia.

 

 

Zakup sprzętu cenionej na rynku niemieckiej firmy to kluczowa inwestycja realizowanego przez Filmotekę Narodową projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyposażenie Pracowni Restauracji Taśmy Filmowej w jedyny w Polsce, najnowszej generacji sprzęt do digitalizacji i naświetlania materiałów filmowych o mocnym zniszczeniu podłoża emulsji światłoczułej umożliwi wieczyste zabezpieczenie najcenniejszego zbioru polskich filmów przedwojennych. Projekt Filmoteki Narodowej zakłada przeniesienie obrazu analogowego 43 tytułów klasyki przedwojennego kina z taśmy filmowej nitro do pliku cyfrowego w rozdzielczości 4K. Po starannej konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji filmy te będą dostępne w formacie kina cyfrowego i telewizji HD.

 

 

PREZENTACJA PROJEKTU
Dodano: 06.07.2010

W dniach 26 czerwca - 3 lipca 2010 w Bolonii odbyła się 24. edycja festiwalu IL CINEMA RITROVATO  organizowanego przez Cineteca Bologna. Festiwal skupiony wokół dawnych filmów, w tym niemych, należy do największych tego typu imprez na świecie. Podczas ośmiu festiwalowych dni pokazano ponad 310 filmów, z różnych epok, wiele z nich starannie odrestaurowanych i zdigitalizowanych.


Festiwalowi towarzyszyło spotkanie Association des Cinémathèques Européennes (ACE), w trakcie którego Dyrektor Filmoteki Narodowej zaprezentował projekt NITROFILM – „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”. Duże zainteresowanie wzbudził plan digitalizacji filmów na materiałach łatwopalnych nitro i ich cyfrowe zabezpieczenie w rozdzielczości 4K, która chroni autentyzm materiału filmowego w jego cyfrowej postaci. Filmem szczególnie oczekiwanym podczas przyszłych edycji festiwalu IL CINEMA RITROVATO będzie z pewnością „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” z 1918 roku z polską gwiazdą w roli głównej - Polą Negri. Filmoteka Narodowa posiada jedyną zachowaną kopię tego filmu, której rekonstrukcja planowana jest w najbliższej przyszłości w ramach projektu NITROFILM.

Wielu uczestników spotkania, reprezentujących ponad 30 europejskich archiwów filmowych, wykazało też duże zainteresowanie wydaną przez Filmotekę Narodową płytą DVD z rekonstrukcją niemego filmu „Mogiła Nieznanego Żołnierza”.

 

Filmoteka Narodowa o digitalizacji: filmy Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Dodano: 24.06.2010

blank_page

W 2009 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Centra Kompetencji, które wspierają przeprowadzenie programu digitalizacji polskiej kultury.

Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) skupia kompetencje w dziedzinie fotografii i dokumentów, Biblioteka Narodowa (BN) – książki, Krajowy Ośrodek Badań nad Zabytkami (KOBZ) – zasoby muzealne, Narodowy Instytut Audiowizualny (NIna) – zbiory telewizyjne i radiowe.

NInA przygotował 3 filmy, w których przedstawiciele Ministerstwa Kultury oraz dyrektorzy instytucji kulturalnych opowiadają o zadaniach  związanych z utrwalaniem dziedzictwa kulturalnego w Polsce. O obecnej sytuacji digitalizacji zbiorów w Polsce mówią przedstawiciele Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Filmoteki Narodowej wskazując istniejące problemy i wyzwania: walkę z czasem, bariery prawne, koszty oraz potrzebę stworzenia jednorodnego systemu.

 

 

Podpisanie umowy na zakup systemu do skanowania 4K
Dodano: 02.06.2010

W dniu dzisiejszym Filmoteka Narodowa podpisała z firmą Arnold & Richter Cine Technik GmbH& Co. Betriebs KG (producentem ARRI) kontrakt na zakup i instalację systemu do skanowania i naświetlania taśmy filmowej w formacie 4K.

Zakup sprzętu cenionej na rynku niemieckiej firmy to kluczowa inwestycja realizowanego przez Filmotekę Narodową projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyposażenie Pracowni Restauracji Taśmy Filmowej w jedyny w Polsce, najnowszej generacji sprzęt do digitalizacji i naświetlania materiałów filmowych o mocnym zniszczeniu podłoża emulsji światłoczułej umożliwi wieczyste zabezpieczenie najcenniejszego zbioru polskich filmów przedwojennych. Projekt Filmoteki Narodowej zakłada przeniesienie obrazu analogowego 43 tytułów klasyki przedwojennego kina z taśmy filmowej nitro do pliku cyfrowego w rozdzielczości 4K. Po starannej konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji filmy te będą dostępne w formacie kina cyfrowego i telewizji HD.

Filmoteka Narodowa – najstarsze polskie archiwum filmowe – długo oczekiwało na nowoczesną infrastrukturę i innowacyjną technologię, aby ratować najstarsze zabytki kinematografii. Zakupiony system z powodzeniem działa zaledwie w kilku archiwach na świecie, m.in. w Niemczech, Austrii i Chinach.

Konferencja prasowa poświęcona uruchomieniu strony
Dodano: 09.04.2010

8 kwietnia 2010 w Filmotece Narodowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona uruchomieniu strony internetowej www.nitrofilm.pl.

Serwis jest pierwszym polskojęzycznym forum wymiany informacji na temat digitalizacji i rekonstrukcji archiwaliów filmowych. Docelowo będzie prezentował unikalne multimedialne dane o filmach objętych projektem. Celem serwisu jest edukacja w dziedzinie metod digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnej taśmy filmowej oraz promocja i prezentacja kolekcji przedwojennych polskich filmów fabularnych, znajdujących się w zbiorach Filmoteki Narodowej.

Istotnym elementem serwisu jest baza danych o 43 polskich tytułach przedwojennych wraz z biogramami twórców filmowych i aktorów oraz materiałami audiowizualnymi zrealizowanymi w trakcie prac nad projektem. Na stronie zamieszczane będą aktualne informacje dotyczące postępu prac nad rekonstrukcją. Nitroblog umożliwi komunikację z miłośnikami przedwojennego kina.

Uruchomienie strony www.nitrofilm.pl stanowi kolejny etap realizacji projektu "Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

      Michał Pieńkowski (filmograf),
      Prof. Tadeusz Kowalski (Dyr. Filmoteki Narodowej),
      Włodzimierz Pałka (kierownik projektu),
      Elżbieta Wysocka (specjalista ds. rekonstrukcji)

      Michał Pieńkowski (filmograf), 
      Prof. Tadeusz Kowalski (Dyr. Filmoteki Narodowej),
      Włodzimierz Pałka (kierownik projektu) 

  Dyrektor Filmoteki Narodowej Tadeusz Kowalski

Witaj świecie !
Dodano: 30.03.2010

xxxx


The Website is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
within the framework of the Operational Programme – Infrastructure and Environment.