Strona główna / O projekcie / Zespół Restauracji Taśmy Filmowej

Na początku grudnia 2008 r. Filmotece Narodowej przybyła nowa specjalistyczna pracownia  - Zespół Restauracji Taśmy Filmowej. Zlokalizowana w Archiwum Chełmska, powstała z myślą o cyfrowym ratowaniu najstarszych zabytków polskiej kinematografii. Jej budowa pochłonęła blisko milion złotych, z czego 390 tysięcy – na zakup specjalistycznego wyposażenia i oprogramowania do restauracji obrazu filmowego – Filmoteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego".

Na początku grudnia 2008 zostali przyjęci pierwsi graficy do przeszkolenia na dwóch stacjach graficznych. Pracownią kieruje Pan Paweł Śmietanka, operator filmowy i ceniony specjalista w dziedzinie cyfrowej obróbki obrazu filmowego.

 

 

 


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ