Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU DIGITALIZACJI I OPRACOWAŃ ZBIORÓW
Elżbieta Wysocka
kom. 0 666 096 608
e-mail: ewysocka@fn.org.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH/GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI REKONSTRUKCJI CYFROWEJ

Katarzyna Mikstal
tel. + 48 22 841 25 04
e-mail: kmikstal@fn.org.pl

STARSZY FILMOGRAF
Renata Wąsowska
tel. 22 542 10 99
e-mail: rwasowska@fn.org.pl

FILMOGRAF
Michał Pieńkowski
tel. 22 841 66 16 
e-mail: mpienkowski@fn.org.pl

KIEROWNIK DZIAŁU KONSERWACJI I ARCHIWIZACJI ZBIORÓW
Monika Supruniuk
tel. 22 182 46 29
e-mail: msupruniuk@fn.org.pl


KONSERWATOR TAŚMY FILMOWEJ
Małgorzata Godzisz
tel. 22 841 61 61
e-mail: mgodzisz@fn.org.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Piotr Iwanowski
tel. 22 380 49 53
e-mail: piwanowski@fn.org.pl

REDAKCJA STRONY INTERNETOWEJ
Aneta Kozłowska
tel. 22 542 10 88
e-mail: akozlowska@fn.org.pl

Współpraca (Nitroblog):

Monika Supruniuk
tel. 22 841 61 61
e-mail: msupruniuk@fn.org.pl

Michał Pieńkowski
tel. 22 841 66 16 
e-mail: mpienkowski@fn.org.pl

 


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ