Strona główna / Baza filmów / Osoby / Gawze Fryderyk

  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1936 - ADA, TO NIE WYPADA! (Dźwięk)
1936 - WIERNA RZEKA (Dźwięk)
1936 - BOHATEROWIE SYBIRU (Dźwięk)
1937 - PIĘTRO WYŻEJ (Dźwięk)
1938 - LUDZIE WISŁY (Dźwięk)
1938 - WRZOS (Dźwięk)
1938 - FLORIAN (Dźwięk)
1939 - BIAŁY MURZYN (Dźwięk)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ