Strona główna / Baza filmów / Osoby / Wrońska Maria

Aktorka, śpiewaczka.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1929 - PIERWSZA MIŁOŚĆ KOŚCIUSZKI (Ludwika Sosnowska, córka wojewody)
1929 - SZLAKIEM HAŃBY (Lucy Ventana)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ