Reżyserka, scenarzystka, aktorka.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1929 - POLICMAJSTER TAGIEJEW (ciotunia)
1929 - MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ (Aniela Dulska) (Reżyseria zdjęć dźwiękowych)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ