Aktorka, autorka tekstów
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1937 - DZIEWCZYNA SZUKA MIŁOŚCI (kobieta na przyjęciu)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ