Strona główna / Baza filmów / Osoby / Baczyński Feliks

Oficer Polskiej Marynarki Wojennej, pilot.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1927 - ZEW MORZA (pilot hydroplanu - w roli samego siebie)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ