Strona główna / Baza filmów / Osoby / Kamieniecka Irena
Data urodzin:
1915 w Warszawie

Tancerka.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1936 - ADA, TO NIE WYPADA! (pensjonarka Mellerówna)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ