• Filmografia
Filmy w projekcie:
1937 - O CZYM MARZĄ KOBIETY (Asystent reżysera)
1938 - ROBERT I BERTRAND (Asystent reżysera)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ