Strona główna / Baza filmów / Osoby / Wolski Konrad

  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1935 - DWIE JOASIE (Asystent reżysera)
1936 - JEGO WIELKA MIŁOŚĆ (Pomoc techniczna)
1938 - SERCE MATKI (Asystent reżysera)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ