Strona główna / Baza filmów / Osoby / Dulęba Maria
Data urodzin:
17 października 1881 w Krakowie
Data śmierci:
6 maja 1959 w Warszawie

Aktorka. Była żoną dramatopisarza, krytyka teatralnego i aktora Juliana Wołoszynowskiego.

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ