Strona główna / Baza filmów / Osoby / Dybowski Witold

  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1933 - JEGO EKSCELENCJA SUBIEKT (Kierownictwo administracyjne)
1935 - JAŚNIE PAN SZOFER (Kierownictwo produkcji)
1936 - BOHATEROWIE SYBIRU (Kierownictwo produkcji)
1937 - PIĘTRO WYŻEJ (Kierownictwo produkcji)
1939 - U KRESU DROGI (Kierownictwo produkcji)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ