Strona główna / Baza filmów / Osoby / Iwanow Mikołaj

  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1932 - KSIĘŻNA ŁOWICKA (Pomoc techniczna)
1933 - ZABAWKA (Kierownictwo zdjęć)
1937 - DZIEWCZYNA SZUKA MIŁOŚCI (Kierownictwo zdjęć)
1937 - TY, CO W OSTREJ ŚWIECISZ BRAMIE (Kierownictwo zdjęć)
1939 - PRZEZ ŁZY DO SZCZĘŚCIA (Kierownictwo produkcji)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ