BARTEK ZWYCIĘZCA
Strona główna / Baza filmów / Filmy / BARTEK ZWYCIĘZCA
  • Kraj: Polska
  • Rok produkcji: 1923
  • Premiera: 4 XI 1923


Tytuł angielski
BARTEK THE WINNER
Reżyseria
Scenariusz
Pierwowzór literacki
nowela Henryka Sienkiewicza
Zdjęcia
Produkcja
Poznańska Wytwórnia Filmowa

Obsada aktorska:

Władysław Pytlasiński (Bartek Słowik), Roman Żelazowski (generał Steinmetz), Eugenia Zasempianka (Magda), Stanisław Czapelski (Wojtek), Wacław Dolski (niemiecki nauczyciel), Bolesław Rosiński (strzelec), Stefan Hnydziński (strzelec)
  • Treść
  • Głosy prasy
  • Ciekawostki

Rok 1870. Zabór pruski. Wieś Pognębin. Po wybuchu wojny Francji z Niemcami polscy chłopi zostają powołani do wojska. Bartek Słowik żegna się z żoną Magdą i małym synkiem Frankiem. Wszyscy chłopi stają przed komisją poborową. W koszarach nowi żołnierze ćwiczą musztrę. Tuż przed wyjazdem na front żegnają się ze swoimi bliskimi. W czasie długiej jazdy pociągiem dowiadują się o zwycięskiej bitwie Niemców pod Wissembourgiem, widzą jeńców, chorych i rannych transportowanych do szpitala.

18 sierpnia 1870 roku dochodzi do bitwy pod Gravelotte. Wojskami niemieckimi dowodzi generał Fryderyk Steinmetz. Walki są zażarte i krwawe. Bartkowi udaje się przechwycić sztandar wroga. Generał, który widzi jego wyjątkowe bohaterstwo, przywołuje go do siebie z całym oddziałem. Na pytanie: „Kto dzisiaj wygrał bitwę?” Bartek odpowiada: „Ja”. Rozbawiony generał przypina mu w nagrodę swój własny Żelazny Krzyż.

Tymczasem Magda ciężko pracuje w gospodarstwie. Dostaje list od Bartka, z którego dowiaduje się o jego wojennych losach i odznaczeniu. Just, najbogatszy niemiecki kolonista we wsi, domaga się od niej spłacenia długów. Zrozpaczona Magda oddaje mu ostatnią krowę.

Po zakończeniu wojny Bartek wraca do domu. Czas spędza przeważnie w gospodzie, gdzie  opowiada chłopom o bitwach, w których brał udział. Mimo zasług Bartka dla państwa pruskiego zadłużenie jego gospodarstwa rośnie.

Któregoś dnia zapłakany Franek wraca ze szkoły. Skarży się, że nauczyciel wyzwał go od „polskich świń” i wyrzucił z lekcji. Wzburzony Bartek idzie do nauczyciela, który wyzywa go od „polskiego chama”. Bartek chwyta go wpół i wsadza do beczki z wodą. Sąsiedzi nauczyciela ratują go z opresji. Rzucają się na Bartka, ale ten, wyjątkowej postury, radzi sobie z napastnikami. Cała wieś przychodzi mu z pomocą; Polacy zażarcie walczą z Niemcami. Sprawa zostaje nagłośniona przez prasę. „Prześladowany przez Polaków” niemiecki nauczyciel staje się bohaterem, a Bartek trafia do więzienia.

Zbliżają się wybory do niemieckiego parlamentu. Jarzyńska, młoda dziedziczka, jedzie agitować chłopów, by głosowali na jej męża. Po drodze rozmawia z Magdą, która prosi ją o pomoc. Jarzyńscy wpłacają kaucję i Bartek warunkowo wychodzi z więzienia.
W posiadłości Jarzyńskich goście czekają na wyniki wyborów. Ksiądz przywozi złe wieści. Chłopi, którzy byli na wojnie głosowali na Szulberga, kandydata niemieckiego, bo tak im kazano.
Magda, nękana przez Justa, znów szuka ratunku u Jarzyńskich. Dziedzic, zajęty młodą żoną, zapomina o obietnicy ratowania gospodarstwa Bartka.
Słowikowie opuszczają dom. Modlą się pod przydrożnym krzyżem. Bartek zabiera ze sobą garść ziemi z rodzinnej wsi.

 

 Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ