• Kraj: Polska
  • Rok produkcji: 1936
  • Premiera: 4 X 1936


Tytuł angielski
FAITHFUL RIVER
Reżyseria
Asystent reżysera
Scenariusz
Pierwowzór literacki
powieść Stefana Żeromskiego
Kierownictwo zdjęć
S. Nowicki
Słowa piosenek
Aparatura
British Acoustic
Charakteryzacja
Fotosy
Stephot
Kierownictwo produkcji
Produkcja
Or-Film
Atelier
Sfinks
Dystrybucja
Szafir-Film
Dystrybucja (na Małopolsce i Śląsku)
Polonia-Film

Obsada aktorska:

Barbara Orwid (Mija Brynicka), Jadwiga Andrzejewska (Ryfka, córka karczmarza), Amelia Rotter-Jarnińska (księżna Odrowążyna, matka Józefa), Mieczysław Cybulski (książę Józef Odrowąż), Franciszek Brodniewicz (rotmistrz Wiesnicyn), Kazimierz Junosza-Stępowski (Olbromski), Józef Węgrzyn (major), Józef Orwid (Szczepan, sługa Brynickich), Jerzy Leszczyński (doktor Kulerski), Stanisław Sielański (wachmistrz), Jerzy Rygier (ojciec Miji Brynickiej), Janina Janecka, Stanisław Grolicki (komendant powstańców), Zygmunt Chmielewski (karczmarz), Stanisław Daniłowicz (powstaniec), J. Sikorski, Jan Bonecki (naczelnik powstania), Stanisław Woliński (hrabia Dominik, powstaniec 1830 roku), Bolesław Folański (oficer rosyjski, gość na koncercie fortepianowym), Józef Redo (oficer przedstawiający księżnej Odrowążowej rotmistrza Wiesnicyna), Eugenia Magierówna, Stefan Hnydziński, Zofia Bajkowska, Michał Halicz (wywiadowca rosyjski), Aleksander Bogusiński, Feliks Dobrowolski, Bronisław Oranowski (generał rosyjski na koncercie fortepianowym), Antoni Różycki, Ziutek Kudła (posłaniec), Wacław Zdanowicz (oficer rosyjski, gość na koncercie fortepianowym)
  • Treść
  • O filmie
  • Głosy prasy
  • Galeria
  • Piosenki
 
Józef Węgrzyn, Franciszek Brodniewicz,
Barbara Orwid, Stanisław Sielański

Jest rok 1863. Z pola bitwy uchodzi ciężko ranny powstaniec. Udaje się do pobliskiej wsi, gdzie znajduje schronienie w dworku Salomei Brynickiej. Ryfka, córka karczmarza i przyjaciółka Salomei, ostrzega ją przed najazdem oddziału dragonów. Salomea ukrywa ciężko rannego przybysza przed kilkukrotnymi rewizjami Rosjan. Kobieta wpada w oko rotmistrzowi Wiesnicynowi. Kiedy stan jej podopiecznego pogarsza się, jedzie do miasta po doktora, który podczas opatrywania ran rozpoznaje w rannym powstańcu księcia Józefa Odrowąża.

Podczas kolejnej rewizji Wiesnicyn znajduje powstańca, jednak z miłości do Salomei nie wydaje go. Po jakimś czasie Józef wraca do zdrowia. Salomea zakochuje się w nim z wzajemnością. Podczas balu u księżnej Odrowążyny Wiesnicyn informuje ją, że jej syn znajduje się w Niezdołach i jest ranny. Księżna jedzie, by go odwiedzić. Gdy dowiaduje się, że chce się ożenić z Salomeą, stara się zapobiec mezaliansowi. Zabiera syna do domu, a zropaczona Salomea zostaje w Niezdołach sama.Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ