Aktorka.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1928 - PAN TADEUSZ (Ewa)
1928 - TAJEMNICA STAREGO RODU (księżna Zamiłło, żona Jana)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ