Strona główna / Baza filmów / Osoby / Wołkowiczówna Ama

Aktorka.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1922 - ROK 1863 (Ryfka, córka karczmarza)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ