Aktor.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1928 - PAN TADEUSZ (Szydełko)

PEŁNA FILMOGRAFIA:

1928 -
PAN TADEUSZ (Szydełko)


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ