Data urodzin:
15 lutego 1887
Data śmierci:
17 czerwca 1952 w Lublinie

Aktor, reżyser teatralny.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1936 - WIERNA RZEKA (ojciec Miji Brynickiej)
1937 - ZNACHOR (lekarz, asystent profesora Wilczura)
1939 - U KRESU DROGI (członek prezydium kongresu)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ