Strona główna / Baza filmów / Osoby / Woszczerowicz Jacek
Data urodzin:
11 września 1904 w Siedlcach
Data śmierci:
19 października 1970 w Warszawie

Aktor, reżyser teatralny. Był mężem aktorki Haliny Kossobudzkiej.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1936 - JEGO WIELKA MIŁOŚĆ (Karol Asten, autor sztuki „Napoleon”)
1937 - ZNACHOR (Obiedziński)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ