Data urodzin:
17 września 1892 w Warszawie

Aktor, reżyser teatralny.
  • Filmografia
Filmy w projekcie:
1934 - CÓRKA GENERAŁA PANKRATOWA (oberpolicmajster, chrzestny Aniuty)
1935 - JAŚNIE PAN SZOFER (komisarz policji)
1936 - WIERNA RZEKA (naczelnik powstania)
1936 - BOHATEROWIE SYBIRU (rotmistrz)

Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ